Om HOLF

Hørsholm & Omegns Lystfiskerforening

 

 

Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening (HOLF) er en aktiv og velfungerende forening, der har mere end 50 år

bag sig. Med udgangspunkt i den fælles interesse for lystfiskeri arrangeres der en række aktiviteter og der arbejdes med bevarelsen og forbedringen af de miljøer, som vi nyder gavn af.

Aktiviteterne i klubben omfatter bl.a. fisketure ved kysten, i sø og å, samt på sundet. Der arrangeres primært ture i Danmark, men også også de svenske fiskevande besøges ofte.

Fra begyndelsen af september til ind i juni er der, med enkelte undtagelser ved højtider o.a., klubaften i klublokalerne tirsdage kl. 19. Se i arrangementskalenderen om der undtagelsesvis er lukket. Her er der rig

mulighed for medlemmerne til at øve indflydelse på bestyrelsen og klubbens liv og levned. Klubaften er fra tid til anden med spisning og i foråret ofte med udendørs aktiviteter.

Under knappen "Arrangementer" er der oplysninger, blandt andet om ture og tilmeldinger.

 

HOLF deltager aktivt i Fiskeringens arbejde.

Som medlem af HOLF får du adgang til alle Fiskeringens faciliteter. Hovedparten af kontingentet går til betaling heraf. Fiskeringen har joller/både i adskillige sjællandske søer og havne. Herudover råder Fiskeringen over fiskeret

til sjællandske vandløb (f.eks. Esrum å og Tryggevælde å) og har, via samarbejde med andre organisationer,

adgang til fiskevande på Fyn og i Jylland.

Fiskeringens faciliteter omfatter også huse, som kan lejes af medlemmerne for en rimelig betaling til dækning af faktiske omkostninger. Således er der et hus på Sjællands Odde og huse ved fiskevande i Sverige.

Der kan logges på Fiskeringens hjemmeside, hvor enhver facilitet kan bookes online.

Medlemskab af HOLF.

Medlemsskab af klubben (inkl. medlemsskab af Fiskeringen) koster uændret i 2016:

700 kr. om året for seniorer

325 kr. om året for juniorer

1.150 kr. om året for en familie

 

Ved indmeldelse betales yderligere et indskud. Dette er en éngangsudgift, som dækker indmeldelses-

og etableringsudgifter.

 

Indskuddet er:

150 kr. for seniorer

100 kr. for juniorer

200 kr. for en familie

Kontakt formanden, næstformanden, kassereren eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for at høre nærmere om Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening eller kom og besøg os i klublokalerne tirsdag aften.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen